Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο www.greatexhibitions.gr (“Ιστότοπος”) που ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία Great Trade Exhibitions Consulting Μον. Ι.Κ.Ε. (“Εταιρεία”, “εμείς”, “μας”).

Η παρούσα συμφωνία (“Όροι”) διέπει τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, αποδέχεστε και συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε μη χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

 1. Χρήση του Ιστοτόπου

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος, επιβλαβής ή ακατάλληλος, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά:

 • Η αποστολή ή η μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο ή ρατσιστικό.
 • Η παρενόχληση ή η κακοποίηση άλλων χρηστών.
 • Η παραποίηση ή η πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού.
 • Η αποστολή ή η μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
 • Η μετάδοση ή η εγκατάσταση οποιουδήποτε ιού ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού.
 • Η παρεμπόδιση της λειτουργίας του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε δικτύου ή συστήματος που συνδέεται με τον Ιστότοπο.
 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, εικόνων, βίντεο, ήχων και λογισμικού, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των δικαιοδοχών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου του Ιστοτόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

 1. Αποποίηση ευθυνών

Ο Ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” και “ως διατίθεται”. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες ή υποδειγματικές ζημίες που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη χρήση του Ιστοτόπου, ακόμη και αν η Εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

 1. Περιορισμός ευθύνης

Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας για τυχόν απαιτήσεις ή ζημίες που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη χρήση του Ιστοτόπου περιορίζεται στο ποσό που πληρώσατε στην Εταιρεία για τη χρήση του Ιστοτόπου.

 1. Τροποποίηση Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές δημοσιεύοντας την ενημερωμένη συμφωνία στον Ιστότοπο. Η χρήση του Ιστοτόπου μετά την δημοσίευση των τροποποιημένων Όρων θα αποτελεί τεκμήριο της αποδοχής σας των τροποποιημένων Όρων.

 1. Ισχύοντες Νόμοι και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας.

 1. Γενικά

Οι παρόντες Όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και εσάς σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων ή ταυτόχρονων δηλώσεων ή συμφωνιών, είτε προφορικών είτε γραπτών.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται ότι δεν υφίσταται και οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

Η αδυναμία της Εταιρείας να επιβάλει ή να αυστηρά εφαρμόσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα αποτελεί παραιτήσή της από την εν λόγω διάταξη ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο.

 1. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@greatexhibitions.gr